concept with greenmap in more detail

openstreetmap
Tags: #<Tag:0x00007f2d27269ed0>

(helenmai) #1

Tham khảo luận văn các đề tài luan van luat , luận văn thạc sĩ các chuyên ngành như luật kinh tế, luận hình sự, luận dân sự, luật hành chính,… Tham khảo thêm những đề tài, tài liệu để hỗ trợ làm luận văn luật như: chủ thể trong luật kinh tế
20 đề tài luận văn thạc sĩ luật

 1. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

 2. Luận văn Thạc sỹ Luật học: Công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phục vụ hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp

 3. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam

 4. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nhà nước pháp quyền và vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước

 5. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật quốc tế và kinh nghiệm một số quốc gia về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

55 đề tà i luận văn thạc sÄ© Luật dá»Ä‘ạt bằng giỏi

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ lam luan van thac si thue chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

 1. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và hướng hoàn thiện pháp luật

 2. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam

 3. Luận văn Luật: Luật yếu số lớn cho mảng các biến ngẫu nhiên với điều kiện khả tích đều

 4. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thi hành hình phạt tù chung thân

 5. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Kỷ luật lao động và trách nhiệm kỷ luật lao động trong pháp luật Việt Nam

 6. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quyền và nghĩa vụ pháp lý của người bị buộc tội trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

 7. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Chế định Thương nhân ở Việt Nam

 8. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Xây dựng chế định pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN

 9. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Kháng nghị theo thủ tục tái thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam

 10. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

 11. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật Việt Nam về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

 12. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Xây dựng và áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp dân sự ở Việt Nam hiện nay

 13. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các loại người đồng phạm trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hải Phòng)

 14. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam

 15. Luận văn Thạc sĩ Luật học: Trách nhiệm hình sự của người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác theo pháp luật hình sự Việt Nam


(Wendy Brawer) #2

hello @helenmai -

Thanks for your questions about Green Map System - yes it’s still active, with both new and longtime local mapmakers developing new kinds of initiatives all the time. We have a new website launching in December, and there’s a lot on line now at http://GreenMap.org

Our mapping platform uses the Green Map Icons as its taxonomy. Transformap includes some of our icons, and perhaps related taxonomy. While our platform has seen better days, we are looking ahead to a new platform complementing the mobile site collector you can see at http://GreenMap.org/mobile. It uses OSM as a basemap layer.

We think there would be quite a bit of overlap between our data and OSM and we’d need a specific export feature for that, however, we could do more to encourage Green Mapmakers to add sites directly to OSM.

All Green Maps are locally made, and all share globally designed icons, now open source, that highlight local nature, culture, social and green living sites. Our goal is to spark local action for more sustainable and socially just communities, and to support local leadership, knowledge and networks. Happy you asked, @helenmai